5th December 2016

VoIP Platform db issues -> probleem gesprekken

db issues -> hoge load op een database waardoor er issues zijn met alle calls!

verschillende alarmen van onze core switches duiden op problemen met de gesprekken, zowel in- als uitgaand sinds 10:10

10:45 We herstarten nog de laatste systemen, bijna terug in orde!

10:48: alles terug in orde!